Skip links

ССИ ЩЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ “BG05M9OP001-1.128-0006 “СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ”

На 28.06.2023 г. (сряда) от 10:30 часа в Зала „Ария“ на Астория Гранд Хотел (бул. „Ген. Тотлебен“ 8, 1606 София център, София) ще се проведе заключителната конференция за представяне на постигнатите резултати по проект “BG05M9OP001-1.128-0006 „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”. 

Поканени да вземат участие са:

  • – Д-р Иванка Шалапатова – Министър на труда и социалната политика;
  •  – Гинка Машова-Станчева – Заместник-министър на  труда и социалната политика;
  • – Цветан Спасов – Ръководител на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“;
  • – Наталия Ефремова – Заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП;
  • – Ивета Михайлова-Джекова – Главен експерт в дирекция „Политика на пазара на труда“ – МТСП;
  • – Димитър Манолов – Президентът на КТ „Подкрепа“
  • – Пламена Партениотис –  Федерален секретар на КТ „Подкрепа“;
  • – Беата Папазова, съветник „Европейска интеграция и проекти“, БТПП

Основната цел на проектното предложение беше чрез съвместни действия на социални партньори да се определят специфичните нива на дигитални умения, които са необходими на заетите лица в тяхната работа, както и да се подпомогне придобиването им, в съответствие с развиващите се дигитални технологии в отделни сектори на българската икономика.

Проектът бе изпълнен в партньорство с КТ „Подкрепа“ и МТСП, като в процеса на реализирането му се разработиха 70 унифицирани профили за дигитални умения, общо 14 пакета учебни програми с учебно съдържание за развитие на специфични дигиталните умения и 4 модела за социално партньорство.

Събитието ще бъде открито от Васка Бакларова – председател на ССИ. Представяне на дейностите и резултатите по проект „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“ ще бъде направено от основния консултант при изпълнението му доц. Тодор Тодоров от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ на УНСС.

Проектът беше с период на изпълнение 20 месеца, а одобреният бюджет е в размер на – от които  1 608 162.43   лв. от ЕСФ и  283 793.37   лв. национално съфинансиране –  общо 1 891 955.80 лв. безвъзмездна финансова помощ.