Skip links

ССИ участва в консултации при заместник министър – председателите Атанас Пеканов и Гълъб Донев по Плана за възстановяване и устойчивост

Съюзът за стопанска инициатива участва в консултация при Заместник министър – председателите Атанас Пеканов и Гълъб Донев по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ).

Според Изпълнителния заместник – председател на организацията г-жа Виолина Накова при решаването на въпроса за последващите действия на правителството във връзка с ПВУ следва да се държи сметка за баланса на различните фактори – качество на настоящия вариант на ПВУ, времето, с което разполагаме, за де се гарантира най-скорошно постъпване на средствата по Плана в българската икономика и защита на интересите на бизнеса и обществото като цяло.

Съюзът за стопанска инициатива застъпи позицията, че в рамките на настоящата версия на ПВУ и на разписаните в нея проекти е необходимо да се направи преразпределение на средства, така че да се гарантира достигане на подкрепата до максимално широк кръг микро, малки и средни предприятия, без да се забавят допълнително процедурите по неговото одобрение. Целта на ПВУ е да се даде тласък на икономиката след кризата с разпространението на COVID-19, а именно МСП представляват гръбнакът на българската икономика. Това ни мотивира да търсим повече възможности и повече средства за възстановяване и подкрепа на микро, малките и средни предприятия в страната.

Г-жа Накова акцентира и върху необходимостта да се даде възможност за подкрепа и развитие на МСП в областта на нововъзникващите технологии – изкуствен интелект, роботика, дронове, блок чейн, интернет на нещата и обработка на големи данни, защото те имат висока добавена стойност за икономиката и обществото и ще окажат съществено влияние за достигане на изпреварващо развитие.

ССИ ще предостави на Заместник министър – председателя по управление на европейските средства своите конкретни предложения за подобряване на разпределението на средствата по ПВУ с оглед на изразената позиция по време на срещата.