Skip links

ССИ със свои предложения за координирани действия за наемането на работа на бежанците от Украйна пред министър Даниел Лорер

Ръководството на Съюза за стопанска инициатива – Васка Бакларова, председател на УС, Светлин Илиев, зам. председател и  Светослава Георгиева, член на УС на ССИ участваха в работна среща на министър Даниел Лорер с национално-представените работодателски организации за координация на действията, свързани с реализация на трудовия пазар в България на бежанците от Украйна. 

Министърът бе информиран, че кризисният щаб на ССИ, свързан с инициативата за “гореща линия” и интегрираната платформа за реализация на трудовия пазар на българските граждани, напуснали Украйна, както и бежанците, предпочели страната ни за убежище, покрива структурите на Съюза, в които членуват над 10 500 предприятия, близо 70 браншови организации и повече от сто общински организации.

От своя страна ССИ е готов да координира членовете си и за свободни места, вкл. и разкриването на нови работни места, които да бъдат предложени на бежанците, спрямо тяхната квалификация, опит и социален статус. 

Препоръката на ССИ е всеки случай да се разклежда специфично и да се координира цялата информация за тези хора в базата данни. Кризисният щаб на ССИ е обсъдил с членовете си и изрази готовност за провеждането на обучителни курсове за квалификация и преквалификация на пристигащите от кризисните райони. 

Ръководството на ССИ обърна внимание на важността от много добра координация с държавните институции, необходимостта от тясно взаимодействие с мобилните екипи на Агенцията по заетостта, което беше договорено със социалния министър Георги Гьоков, от които в щаба на ССИ трябва да постъпва информация за професионалния профил на бежанците. 

От друга страна от общините се очаква да информират за това какви са възможностите за настаняване на семействата в общински жилища. ССИ споделиха с министър Лорер, че от община Пловдив вече са получили уверение, че могат да бъдат настанени около 100 семейства в общински имоти. 

Министър Лорер информира, че експерти на ведомството разработват единен информационен портал, в който ще се събира цялата необходима информация – работни места, правни насоки и т.н. От ССИ обърнаха внимание на необходимостта от превенция и защита на киберсигурността на информационния портал и изразиха готовност да предоставят експертната си подкрепа за това, както и активно съдействие по запълването с база – данни на платформата EU4UA.