Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

ССИ със свои предложения за координирани действия за наемането на работа на бежанците от Украйна пред министър Даниел Лорер

Ръководството на Съюза за стопанска инициатива – Васка Бакларова, председател на УС, Светлин Илиев, зам. председател и  Светослава Георгиева, член на УС на ССИ участваха в работна среща на министър Даниел Лорер с национално-представените работодателски организации за координация на действията, свързани с реализация на трудовия пазар в България на бежанците от Украйна. 

Министърът бе информиран, че кризисният щаб на ССИ, свързан с инициативата за “гореща линия” и интегрираната платформа за реализация на трудовия пазар на българските граждани, напуснали Украйна, както и бежанците, предпочели страната ни за убежище, покрива структурите на Съюза, в които членуват над 10 500 предприятия, близо 70 браншови организации и повече от сто общински организации.

От своя страна ССИ е готов да координира членовете си и за свободни места, вкл. и разкриването на нови работни места, които да бъдат предложени на бежанците, спрямо тяхната квалификация, опит и социален статус. 

Препоръката на ССИ е всеки случай да се разклежда специфично и да се координира цялата информация за тези хора в базата данни. Кризисният щаб на ССИ е обсъдил с членовете си и изрази готовност за провеждането на обучителни курсове за квалификация и преквалификация на пристигащите от кризисните райони. 

Ръководството на ССИ обърна внимание на важността от много добра координация с държавните институции, необходимостта от тясно взаимодействие с мобилните екипи на Агенцията по заетостта, което беше договорено със социалния министър Георги Гьоков, от които в щаба на ССИ трябва да постъпва информация за професионалния профил на бежанците. 

От друга страна от общините се очаква да информират за това какви са възможностите за настаняване на семействата в общински жилища. ССИ споделиха с министър Лорер, че от община Пловдив вече са получили уверение, че могат да бъдат настанени около 100 семейства в общински имоти. 

Министър Лорер информира, че експерти на ведомството разработват единен информационен портал, в който ще се събира цялата необходима информация – работни места, правни насоки и т.н. От ССИ обърнаха внимание на необходимостта от превенция и защита на киберсигурността на информационния портал и изразиха готовност да предоставят експертната си подкрепа за това, както и активно съдействие по запълването с база – данни на платформата EU4UA.