Skip links

ССИ СКЪРБИ ЗА ДОЦ. АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СЪЮЗА

България загуби ярък визионер, ръководен от грижата за българския бизнес. Инвестицията в младите хора, тяхното образование, кариерно развитие и благоденствие в Родината бе лична кауза на доц. Алексей Петров.

Академичната му дейност ще остане дълго в паметта на студентите му в ПУ “Паисий Хилендарски”.

Националната сигурност и борбата с корупцията бяха мисията на доц.Петров, която той неуморно защитаваше.

ССИ беше в сърцето му, а той е и винаги ще остане сърцето на ССИ. Делото му няма да бъде забравено. Ще продължим мисията и битките му неуморно, както го правеше той.

Управителният съвет и целият екип на Съюза за стопанска инициатива изказват своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на доц. Алексей Петров – изпълнителен директор на ССИ.

Дълбок поклон пред паметта му!