Skip links

ССИ СЕ СРЕЩА С БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ВЛАСТ В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И БЛАГОЕВГРАД

Утре, 22.02.2023 г.(сряда), Съюзът за стопанска инициатива, в качеството си на национално представителна организация на работодателите, представляваща над 11 хил. предприятия с над 120 000 заети в тях, организира срещи с бизнеса, представители на местната и националната власт в гр. Гоце Делчев и гр. Благоевград.

Срещата в гр. Гоце Делчев ще бъде в Международен образователен бизнес център, ул. “Дунав” от 13:00 часа.

Събитието в гр. Благоевград ще се състои в зала “11-ти Септември” от 17:30 часа.

По време на срещите Съюзът за стопанска инициатива ще представи своята дейност, както и възможностите, които ССИ дава за съдействие на местния бизнес или:

Помощта, която Съюзът за стопанска инициатива може да окаже при работа с финансови инструменти – както национални, така и европейски;

Възможностите за защита на интересите на членовете на ССИ в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество;

“Зеленият преход“ и възможностите, от които родният бизнес ще може да се възползва;

Дигиталната трансформация и киберсигурността и др.

В срещите освен представители от ССИ, представителите на бизнеса, местната и националната власт ще участва един от най-изявените родни експерти в областта на киберсигурността– Явор Колев.