Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

ССИ прие предложеното от МФ увеличение на минималната работна заплата, но под условие за изпреварващ анализ, в името на подкрепа за микро, малки и дребни бизнеси

По силата на обективните обстоятелства приемаме предложението за увеличение на минималната работна заплата, доколкото то вече е фиксирано с приетия от Народното събрание Закон за бюджета на Република България за 2022 г. Това се казва в изпратеното до министъра на финансите Асен Василев становище на Съюзът за стопанска инициатива след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество по-рано. В заседанието на НСТС за ССИ участваха председателят на УС на ССИ Васка Бакларова и заместник-председателят на УС на ССИ Светлин Илиев.

От ССИ настояха пред министъра на финансите в бъдеще дебатът за минималната работна заплата да бъде още преди обсъждането на Закона за държавния бюджет на страната, а в калкулирането на размерът й да се отчитат ефектите върху микро, малките и средни предприятия, както и по сектори. За малкия и средния бизнес бързото нарастване на цените на производител и увеличаването на разходите за труд застрашават тяхната конкурентноспособност и възможностите им за реализация на пазара, се казва в становището.

ССИ изисква от изпълнителната власт предварителна оценка на въздействието на измененията на МРЗ съвместно от министерствата на финансите, труда и социалната политика и НСИ, за да се базират анализите на актуални данни и да отчитат съотношението между минималната и медианната работна заплата.

ССИ предлага пред НСТС за бъде представена и последваща оценка на въздействието, която проследява как увеличението на МРЗ се е отразила върху ключови параметри като инфлация, безработица, производителност и доходна конвергенция за предходния период.