Skip links

ССИ прие предложеното от МФ увеличение на минималната работна заплата, но под условие за изпреварващ анализ, в името на подкрепа за микро, малки и дребни бизнеси

По силата на обективните обстоятелства приемаме предложението за увеличение на минималната работна заплата, доколкото то вече е фиксирано с приетия от Народното събрание Закон за бюджета на Република България за 2022 г. Това се казва в изпратеното до министъра на финансите Асен Василев становище на Съюзът за стопанска инициатива след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество по-рано. В заседанието на НСТС за ССИ участваха председателят на УС на ССИ Васка Бакларова и заместник-председателят на УС на ССИ Светлин Илиев.

От ССИ настояха пред министъра на финансите в бъдеще дебатът за минималната работна заплата да бъде още преди обсъждането на Закона за държавния бюджет на страната, а в калкулирането на размерът й да се отчитат ефектите върху микро, малките и средни предприятия, както и по сектори. За малкия и средния бизнес бързото нарастване на цените на производител и увеличаването на разходите за труд застрашават тяхната конкурентноспособност и възможностите им за реализация на пазара, се казва в становището.

ССИ изисква от изпълнителната власт предварителна оценка на въздействието на измененията на МРЗ съвместно от министерствата на финансите, труда и социалната политика и НСИ, за да се базират анализите на актуални данни и да отчитат съотношението между минималната и медианната работна заплата.

ССИ предлага пред НСТС за бъде представена и последваща оценка на въздействието, която проследява как увеличението на МРЗ се е отразила върху ключови параметри като инфлация, безработица, производителност и доходна конвергенция за предходния период.