Skip links

ССИ: ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО РЕПРЕСИЯ И ФАЛИТИ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС

Съюзът за стопанска инициатива предупреждава, че предвижданите мерки от страна на Министерство на финансите за осигуряване на фискална стабилност на страната: проект на закон за бюджета за 2023 г. с дефицит от 3% и предложения за данъчни мерки и промени и наред с това премахване на част от облекченията за бизнеса, могат да доведат до репресия и фалити на малките и средни предприятия у нас.

Нещо повече: Твърденията, които бяха изнесени в доклада на финансовото министерство, са необосновани и лежат на безпочвени хипотези. А инфлацията, с която се бори българската икономика, се подклажда именно от подобен род изказвания, които внасят смут и притеснение, пораждат спекулации и отварят вратата за недобросъвестни практики. Това говорене трябва да спре!

Недопустимо е в период на икономическа и политическа криза, по време на течаща предизборна кампания, в публичното пространство да излиза подобна информация, която индиректно поставя българския бизнес в още по-сложна ситуация.

ССИ, като представител на малкия и средния бизнес у нас, заявява: Българският бизнес има нужда от ясен хоризонт. За да се намали инфлацията българската икономика има нужда от сигурност и предвидимост. За да се гарантират цените на продуктите в дългосрочен план производствената индустрия има нужда от спокойствие.

За това ССИ настоява за предвидимост и яснота. Като национално представителна работодателска организация ние имаме отговорно поведение и експертите ни дават своевременно своите предложения за промени за подобряване на бизнес средата у нас и преодоляване на икономическата криза. Очакваме и държавните институциите да имат отговорно поведение, да се вслушат в бизнеса и заедно с него да работят за преодоляването на инфлацията и икономическата криза у нас.