Skip links

ССИ: МАЛКИЯТ И СРЕДНИЯТ БИЗНЕС У НАС СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ

Съюзът за стопанска инициатива изразява позицията, че съставянето на редовно правителство отговаря на острата необходимост от държавна стабилност и гарантиране на икономическата сигурност на държавата.

Като национално призната представителна работодателска организация, призоваваме участниците в кабинета да бъдат на първо място държавници и експерти, и след това представители на съответната политическа сила. 

За ССИ задача от първостепенна важност е гарантирането на сигурност и перспективи за развитието на малкия и средния бизнес в България. Нека не забравяме, че те осигуряват 75% от заетостта у нас, 65% от добавената стойност и 50% от износа на страната ни.

Българският бизнес има нужда от стабилна икономика и предвидимост, за да може да функционира и да се развива. Очакваме редовното правителство да допринесе значително за подобряване на бизнес средата и за повишаване на доверието към малките и средните предприятия у нас.

От особена важност е да бъдат гласувани нужните закони за присъединяване към Еврозоната, да бъде защитена енергийната осигуреност на бизнеса и да има сигурност за плащанията по проектите в Плана за възстановяване и устойчивост. Неизменен приоритет е и работата по присъединяването на страната ни в Шенгенското пространство.

Правителството трябва да работи усилено, за да се възстанови регулярността на плащанията към бизнеса, особено тези по линия на европроектите от изминалия програмен период 2014-2020г., за който България рискува да претърпи сериозни финансови загуби, ако те не бъдат завършени навреме.

ССИ припомня, че липсата на работна ръка у нас е сред водещите причини за неосъществени инвестиции в страната ни. Необходимо е управляващите да работят в посока значително облекчаване на допускането до българския трудов пазар на работници от трети страни.

Очакванията на българския бизнес са правителството и мнозинството в Парламента да се фокусират върху внасянето и гласуването на балансиран бюджет в най-кратки срокове.

Едно от сериозните предизвикателства пред България и пред бизнеса е дигиталната трансформация, съпътствана от сериозното изоставане на страната ни по всички индекси и индикатори, свързани с нейното развитие. И всичко това на фона на невъзможността на държавата да отговори адекватно на нарастващите киберзаплахи пред българския бизнес и публичните институции. ССИ предлага на редовното правителство да предприеме решителни стъпки за изграждането на националната система за киберсигурност, включително създаване на държавна структура, която да се фокусира върху въпросите на киберсигурността и интеграцията на държавата в европейската екосистема за киберсигурност. 

И още: редовното правителство е необходимо да изведе като приоритет подготовката на бизнеса и икономиката за изпълнение на изискванията на Зеления пакт. Това е особено важно, защото родният бизнес има потенциала да се позиционира като лидер в зелената икономика чрез възползване от зелените пазарни ниши.