Skip links

ССИ, ЦИХ “ТРАКИЯ” И ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЩЕ РАБОТЯТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА В ГРАДА И ПОДГОТОВКАТА НА МЛАДИ И КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ

Зам.-кметът по транспорта на град Пловдив – Тодор Чонов, началникът на отдел „Канцелария на кмета и протокол“ – Мирослав Беляшки, общинският председател на Съюза за стопанска инициатива за Пловдив -Димитър Червенков, Красимир Симонски – член на УС на ССИ и водещите международни експерти по киберсигурност от Израел – Юлий Ципис и Орен Хадар обсъдиха възможностите за съвместна работа, внедряването на нови технологии и иновативни решения в областта на киберсигурността. Това стана по време на среща, организирана от ССИ, която се проведе в град Пловдив.

“Обмяната на опит и работата с международни експерти, особено в сферата на киберсигурността е приоритет за Съюза за стопанска инициатива. Дейността на Съюза е насочена и към подпомогне на бизнеса и администрацията по пътя им към дигитализицията и подобряването на нивото на киберсигурност“, коментира общинският председател на Съюза за стопанска инициатива за Пловдив – Димитър Червенков.

“За нас е от изключително значение да бъдем добре защитени. Градът ни има амбицията да бъде не само индустриален, но и дигитален център и като такъв той трябва да работи в посока подобряване на нивото на киберзащита”, коментира зам.-кметът на Пловдив. Тодор Чонов добави, че международният опит може да бъде изключително полезен в тази посока.

“Ще работим заедно за повишаване на нивото на киберсигурност в Пловдив и региона. Убеден съм, чеобединявайки усилия не само ще осигурим високо ниво на киберсигурност за публичния и частния сектор, но ище изградим модел на взаимодействие и работа, който ще може да бъде прилаган успешно и в останалите региони у нас”, изрази увереност Красимир Симонски.

В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за внедряване на иновативни решения в областта на киберзащитата, както и голямата необходимост от обучения и притежаване на базови познания от страна на държавната администрация по киберсигурност. 

По време на посещението си в „града под тепетата“ експертите по киберсигурност, заедно с общинския председател на ССИ, се срещнаха и с Антоанета Пакова – началник на Регионалното управление на образованието в Пловдив.

„Изграждането на дигитално грамотно общество започва от грижата на децата и младежите в това отношение. Да си осведомен за потенциалните опасности и да можеш да се предпазиш от тях вече е необходимост”, коментира Антоанета Пакова.

“Когато образование, бизнес и неправителствен сектор вървят ръка за ръка и работят заедно резултатите не закъсняват”, категоричен беше Димитър Червенков. Той допълни, че в това направление споделянето на опит и практика от водещи експерти са основополагащи за постигането на устойчиви резултати и повишаване интереса на подрастващите към развитието на дигитални знания и умения, което е основата за изграждането и развитието на квалифицирани и конкурентноспособни кадри у нас.