Skip links

ССИ готви стратегия за преодоляване на проблемите пред бизнесите по сектори

Работна среща с представителите на повече от 30 браншови организации, членове на ССИ проведоха членовете на управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива. На срещата бяха дискутирани основните приоритети на ССИ, както и най-належащите за разрешаване проблеми, представени от браншовите организации.
Споделената тревога от затрудненията и неуредиците в бизнес средата беше повод председателят на УС на ССИ Васка Бакларова да заяви пред участниците в разговорите, че главната мисия на ССИ е да използва трудностите като база за първи стъпки към промяната на средата, като на базата на представените от браншовите организации проблеми, експертите на ССИ ще предложат секторни стратегии за преодоляване на кризите и стабилизирането на бизнес средата.
Ръководството на Съюза в лицето на Васка Бакларова изрази готовност да работят в тясно сътрудничество с експерти в различните области, в които браншовете изпитват затруднения, за да направят първите стъпки към промяна на средата, в която бизнесите трудно оцеляват.
Участниците в срещата се обединиха около становището, че за ССИ е от голямо значение да работи в тясно сътрудничество с браншовите си организации, за да има пряка връзка с казусите и проблемите „на терен“, единствено по този начин може своевременно да предприеме мерки и да сигнализира на правителството.
На срещата бяха утвърдени проектите, по които ще се работи целенасочено в следващите периоди – зелена сделка, финансови инструменти, дигитална трансформация и киберсигурност.
ССИ ще направи редица промени и в структурите си по общини, за да имаме още по-тясна връзка с членовете на Съюза, заяви Светлин Илиев, зам. Председател на ССИ.
Светослава Георгиева член на УС на ССИ щрихира пътят, по който бизнесите могат да се възползват от финансовите инструменти на фонд INVEST EU. Ръководството на ССИ може да съдейства на на членовете си чрез експертиза по отношение на възможностите за финансиране на иновативни проекти и обновяване на мощности.
Атанас Темелков, ръководител на Съвета по дигитална трансформация и киберсигурност към ССИ изказа своите наблюдения и подчерта необходимостта фирмите поетапно, но краткосрочно да преминат към пълна дигитализация на структурите си, за да бъдат конкурентно способни на пазара.
Петя Милушева член на УС на ССИ набеляза програмите на ЕС, които предстоят да бъдат отворени за малките и средни предприятия. Изключително важно е фирмите да работят с проверени експерти що се касае за европроекти и фондове.

На първо място сред обсъдените проблеми бе цената на електроенергията, която се отразява изключително неблагоприятно на бизнесите.
Браншовите организации проявиха интерес към възможности за субсидиране на сектор „Рибарство и аквакултури“, както и ясна информация за това какво точно е цифров и зелен преход и какво да очаква бизнеса. Сред акцентите по темите бяха и възможностите за подпомагане на работодателите за двойния преход.
На срещата бяха обсъдени и специфични проблеми в областта на транспорта – тол такси и пакет “Мобилност”, както и липсата на квалифицирани кадри.
Строителният бранш алармира за специфичните си проблеми – непрекъснатото повишаване на цените на строителните материали и свързаните с това загуби и невъзможност за изпълнение на дългосрочни договори за строителство на обекти.
Липса на квалифицирани кадри в различните икономически сектори е една от текущите теми, които бяха обсъдени в дискусията.
Ръководството на ССИ се обърна към представителите на браншовите организации за писмени становища, в които да изложат коментираните теми в съответния сектор, които ще послужат за база при изработването на стратегията по сектори.