Skip links

ССИ: В НАШЕ ЛИЦЕ БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ИМА НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР

Съюзът за стопанска инициатива, като работодателска организация, представляваща близо 11 хил. предприятия, ще окаже пълно съдействие на Българската банка за развитие (ББР) при създаването на нови програми и продукти, които да отговарят на нуждите на бизнеса.

Това увери Владимир Данаилов от Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива по време на първото заседание на Консултативният съвет към ББР.

“От ССИ вярваме, че във време, когато изграждаме новия икономически профил на България, а именно: икономика на иновациите и високата добавена стойност, това сътрудничество ще спомогне за създаването на по-адекватни програми за финансиране и подпомагане на малкия и среден бизнес у нас, за повече инвестиции в иновации и капацитет, за стимулиране на българската икономиката”, добави още Данаилов.

Съюзът за стопанска инициатива изрази пълна готовност да информира своите членовете за актуалните финансови програми и продукти на ББР.

ССИ, като част от Консултативния съвет към банката, ще бъде активен участник и в обществения контрол върху дейността на банката, като за целта, заедно с останалите членове в съвета, ще получава и анализира информация относно изпълнението на целите и задачите на ББР според специалния закон за нея.

Припомняме, че Консултативният съвет към ББР бе създаден по инициатива на Надзорния съвет на банката. Като представители на работодателските организации в него членуват Владимир Данаилов, член на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива (ССИ), Добрин Иванов – изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Станислав Попдончев – зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК), Васил Тодоров – член на УС на БТПП, Евгений Иванов – член на УС и изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).