Skip links

СРЗИ измени противоепидемичните мерки за София-град в съответствие с исканията на Съюза за стопанска инициатива

Директорът на Столичната регионална здравна инспекция измени издадената от него Заповед № РД-01-343/12.10.2021 г. в частта относно провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

Направените изменения и мотивите към тях са в съответствие с направените от Съюза за стопанска инициатива предложения за изменение на т. 3 и т. 24 от заповедта.

С новата заповед се допуска провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер при използване на не повече от 30 % капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и носене на защитни маски за лице на всички участници.

Конгресно-конферентните мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер са включени в изключението по т. 24 от заповедта, като посочените по-горе ограничения за провеждането им не важат при наличие на ваксиниран, преболедувал или доказано отрицателен за COVID-19 персонал и ваксинирани, преболедували или доказано отрицателни за COVID-19 участници.