Skip links

Светослава Георгиева, член на УС на ССИ информира министър Даниел Лорер за възможностите за взаимодействие с институциите за наемане на работа на бежанците от Украйна

Българската икономика има възможност да наема значителен брой от бежанците от Украйна, каза пред журналисти министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер след среща с представители на работодателски организации и координационния център за подпомагане на хората, бягащи от войната в Украйна. В срещата като представител на Съюза за стопанска инициатива участва Светослава Георгиева, член на УС на ССИ. 

От името на ССИ Светослава Георгиева изрази готовност за съдействи на институциите, конкретно на Агенция по заетостта, както и предложи конкретни стъпки в осъществяване на така необходимия контакт и комуникация между работодателите, които предлагат работа и украйнските бежанци, които искат да работят. В тази връзка ССИ има разработена дигитална платформа свързваща работодателите и бежанците, на която се събира информация за тяхното образование, умения и професионална специализация. Това профилиране както и локализирането им по места в страната е ключово за работодателите, които искат да ги наемат.Министърът информира работодателите, че около  80 000 души от Украйна вече са влезли в нашата страна и около половината остават у нас.От друга страна между 20 000 и 30 000 души се търсят във всеки от секторите транспорт, високи технологии и комуникации, и други, посочи Лорер. Безработицата в страната е ниска и има глад за специалисти, посочи той. Информация за търсените специалности ще бъде обявена на страницата на Агенцията по заетостта.