Skip links

Ръководството на Съюза за стопанска инициатива стартира сътрудничество с Националното представителство на студентските съвети

На 31 март 2022 г. в националния студентски дом се проведе първата среща между новото ръководство на Съюза за стопанска инициатива и Националното представителство на студентските съвети. От страна на Съюза се включиха г-жа Васка Бакларова, председател на УС на ССИ, доц. д-р Алексей Петров, изпълнителен директор на ССИ, доц. д-р Нончо Димитров, член на УС на ССИ и доц. д-р Даниела Пастармаджиева, главен експерт по образование в ССИ. Екипът беше посрещнат от председателя на НПСС Даниел Парушев, Мариян Ников, администратор на НПСС и Ангел Стойков, председател на СС на УНСС.

На срещата бяха обсъдени трудностите и предизвикателствата пред това студентите да се внедрят в пазара на труда. Представителите на работодателите декларираха готовност за реален контакт със студентите, за да могат да припознаят себе си в съответната работна среда. Като една от възможностите г-жа Бакларова представи дигиталната платформа OMNI, която свързва студентите и бизнеса в гр. Пловдив. НПСС представи пред бизнеса текущите подходи за взаимодействие с работодателите и бяха обсъдени възможностите за разширяване на кръга от компании, които да бъдат представени пред студентите.

Бяха планувани бъдещи инициативи между ССИ и НПСС.