Skip links

РАДИМ БАЕВ: БИЗНЕСЪТ ИМА ОСЪЗНАТА НУЖДА ОТ ПОДКРЕПАТА НА ССИ

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) беше представен пред местния бизнес във Варна. Това стана в рамките на бизнес-форум, организиран в морския град. 

Общинският координатор на ССИ за Варна – г-н Радим Баев запозна присъстващите с дейността на организацията, с експертната подкрепа, която организацията може да предостави, с възможността Съюза да защитава интересите на бизнеса и да помага за решаването на принципните проблеми на своите членове на всички нива на изпълнителната власт. 

“Бизнесът има осъзната нужда от експертна подкрепа. И логично, интересът към Съюза за стопанска инициатива и това, което дава той като добавена стойност на членовете си беше във фокуса на срещата. Особен интерес предизвика възможността организацията легитимно да представлява и защитава интересите на бизнеса пред всички органи на тристранното сътрудничество, държавните и общинските власти в България”, сподели Радим Баев след срещата. 

На събитието присъстваха представители на бизнеса от областта на строителството, недвижимите имоти, хотелиерството и ресторантьорството и др.