Skip links

ПЪРВИ ФОРУМ НА ПАКТА ЗА УМЕНИЯ

На 21 и 22 март 2024 г. ще се проведе първият форум на Пакта за умения, озаглавен „Отключване на потенциала за умения в цяла Европа“.

Той е организиран от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ (DG EMPL) на Европейската комисия. Събитието обещава да предложи изчерпателен преглед на постиженията на Пакта досега, като същевременно начертае пътя на бъдещата му развитие.

Пактът представлява безценна платформа на заинтересованите страни за обмен на идеи относно подобряването на уменията и преквалификацията на работната сила с акцент върху регионалната динамика. Освен това, той приканва участниците да представят своите гледни точки и препоръки за подготовка на бъдещи инициативи, насочени към увеличаване на въздействието на Пакта за умения в средносрочен до дългосрочен план.

В течение на двата дни участниците ще участват в динамични дискусии, ще споделят предизвикателства и ще изследват решения чрез редица от пленарни сесии на високо ниво, интерактивни тематични семинари, World Cafe и неформални пространства за работа в мрежа, в които ще се демонстрират примерни практики.

Регистрацията за Форума на Пакта за умения вече е отворена. Тя предлага на заинтересованите страни възможността да си осигурят участие в това ключово събитие. 

Линкът за регистрация може да видите ТУК 

Leave a comment