Skip links
финансова

ПРОГРАМАТА DIGITRANS ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСОВА И ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА ЗА МСП

Програмата DIGITRANS предоставя възможности за финансова и експертна подкрепа за МСП. Иновативната програма е управлявана от Световната банка и финансирана от Европейската комисия. В България е реализирана с партньорството на ИАНМСП и с помощта на експертите от launchlabs Sofia. Програмата е създадена да подпомогне дигиталната трансформация на микро, малки и средни предприятия в България.

На 18 юни 2024 г. от 16:00 ч., в платформата Zoom, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в сътрудничество с launchlabs Sofia, разясняват как представителите на бизнеса могат да се възползват от възможностите, които предлага програмата.

         Основни предимства на програмата DIGITRANS:

·         Субсидия в размер на 2 000 евро за дигитализация на дейностите на избрани МСП;

·         Експертна подкрепа на стойност до 15 000 евро за избрани МСП;

·         Участието на МСП в програмата е безплатно;

·         Бърз процес по кандидатстване.

 Програмата е подходяща за всички компании, регистрирани преди поне 12 месеца в България, с екип от 5 до 35 души (вкл. собственици и управители) на пълно работно време към момента на кандидатстване, и с ниско ниво на дигитализация на процесите.

При проявен интерес за участие от компаниите, следва да бъде направена регистрация на следния линк:РЕГИСТРАЦИЯ най-късно до 17 юни 2024 г.

Допълнителна информация може да бъде получена от Ива Маринова тел. 02 940 79 50 и Томислав Атанасов тел. 02 940 79 83.