Skip links

Предложение на Съюза за стопанска инициатива относно мерки за противодействие на нелегалната миграция чрез интегриране на иновативни технологични системи за гранично наблюдение

Уважаеми дами и госопода,

На Вашето внимание представяме предложение на Съюза за стопанска инициатива относно мерки за противодействие на нелегалната миграция чрез интегриране на иновативни технологични системи за гранично наблюдение.

Предложението е разработено с експертното съдействие на катедра „Политически науки и национална сигурнсот“ във ФИСН при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и катедра „Национална и регионална сигурност“ във ФИИ при УНСС.