Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Предложение на Съюза за стопанска инициатива относно мерки за противодействие на нелегалната миграция чрез интегриране на иновативни технологични системи за гранично наблюдение

Уважаеми дами и госопода,

На Вашето внимание представяме предложение на Съюза за стопанска инициатива относно мерки за противодействие на нелегалната миграция чрез интегриране на иновативни технологични системи за гранично наблюдение.

Предложението е разработено с експертното съдействие на катедра „Политически науки и национална сигурнсот“ във ФИСН при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и катедра „Национална и регионална сигурност“ във ФИИ при УНСС.