Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Позиция на Съюза за стопанска инициатива относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 48-254-01-27

Съюза за стопанска инициатива, като национално представителна организация на работодателите, категорично не подкрепя Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 48-254-01-27.

С посочения по-горе проект на закон се предлага определяне на минималната работна заплата (МРЗ) в размер, не по-малък от 50 на сто от средната брутна работна заплата за страната за предходните 12 месеца. Предложението се мотивира с приетата Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския Парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз.

Запознайте се с позицията на ССИ