Skip links

ПЛОВДИВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ СТАРТИРА ПРИЕМ ПО СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ: „КИБЕРСИГУРНОСТ”, „МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И КИБЕРТЕРОРИЗЪМ” И „ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ И КОМУНИКАЦИЯ”

Катедра „Политически науки и национална сигурност” при ФИСН на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” организира прием за магистърски програми на специалностите: „Киберсигурност”, „Мениджмънт на националната сигурност и кибертероризъм” и „Политически мениджмънт и комуникация”.

Сроковете за кандидатстване (записване) в посочените специалности са следните: 

  • Подаване на документи до 27 октомври 2023 г.
  • Записване от 02 ноември 2023 до 10 ноември 2023 г.
  • Начало на учебните занятия (всяка събота и неделя), считано от 18 ноември 2023 г.

*За допълнителна информация относно учебни програми, срокове за записване, такси, ред за организиране на учебен процес можете да се обърнете към: