Skip links

Откриха Кибер Лаборатория в Центъра за дигитални технологии в Техническия университет – София

CYBERONE дари напълно оборудвана лаборатория на Техническия университет – София в рамките на Центъра за дигитални технологии, изграден по проект G05M2OP001-1.001-0004 УНИТе. Лабораторията CYBER LAB е първата лаборатория по Киберсигурност. Оборудвана с 15 работни местa.
CYBER LAB е създадена с цел да предоставя възможност на студентите за практически обучения, включване в образователни дейности и обмяна на добри практики. Сред обученията и активностите, които предоставя тя са:

• Новости в сферата на киберсигурността;
• Етично хакерство;
• Възможности за развитие.

По време на официалното откриване на 04.04.2023 година от 18:00 часа гости на събитието бяха: проф. дн инж. Иван Кралов – Ректор; проф Георги Ангелов – директор Инф. и връзки с обществеността; проф. д-р инж. Огнян Наков, Декан на Факултет Компютърни системи и технологии и други представители на академичното ръководство на университета.
В рамките на откриването беше организирана и проведена лекция на тема: “Киберсигурност“, на която присъстваха на 100 студенти от Технически университет.
Повече от 2 часа присъстващите имаха възможност да чуят актуални теми от български и международни експерти по Киберсигурснст, да задават своите въпроси към лекторите. Куче робот и демонстрация на „Capture the flag“ бяха сред активностите, подготвени от организаторите за присъстващите. Организатор и водещ на събитието беше Цветелина Хубенова, която представи пред присъстващите основните дейности, в които те ще могат да се включат още през месец април 2023 година. Големият успех на събитието е благодарение и лекторите, взели участие в него: Кирил Григоров – експерт в сферата на управлението на риска в Киберсигурността, Симеон Нгуен – специалист по киберсигурност и penetration тестър, Симон Ципис – експерт по киберсигурност, национална сигурност и международни отношения. Преподавал в университетите в Бон – Германия, Университета в ТЕЛ АВИВ, Владимир Данаилов – член на управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива; Антон Пулийски: основател на КиберКЛУБ, председател на Асоциация „Обединено Дрон общество“; Ясен Танев – съосновател на КиберКЛУБ и експерт по киберсигурност.
В рамките на събитието беше проведен изключително полезен Networking с над 45 студента, които очертаха острата нужда и голямата добавена стойност, които носят подобни инициативи.