Skip links

ОТКРИХА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦИФРОВ ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ „ТРАКИЯ“ В ПЛОВДИВ

Откриха Европейския цифров иновационен хъб „Тракия“ в град Пловдив. ЕЦИХ „Тракия“ е съвместен проект между Съюза за стопанска инициатива, Института по информационни и комуникационни технологии, Пловдивския университет „Св. Паисий Хилендарски“, Българската асоциация по Киберсигурност и Община Пловдив.

“Съюзът за стопанска инициатива и всички участници в проекта са си поставили амбициозната задача ЕЦИХ “Тракия” да поведе към дигитална трансформация и мрежова сигурност общинските структури, малките и средни предприятия в южен централен район в България, както и да спомогне процеса по привличането на чуждестранни и национални инвестиции в индустриите с висока добавена стойност”. Това заяви Васка Бакларова – председател на Съюза за стопанска инициатива по време на откриването на
събитието.

Амбицията на Европейския цифров иновационен хъб „Тракия“ е да предостави на бизнеса и местната администрация иновативни цифрови решения и да ги интегрира в ежедневната им дейност. Водеща цел на участниците и най-вече на координатора по проекта – Съюза за стопанска инициатива е ЕЦИХ “Тракия” да бъде проект, който категорично се разграничава от установената практиката у нас за просто усвояване на евро средства. Желанието е средствата да бъдат ефективно инвестирани, така че след изтичане на 3-годишния срок по проекта да има създаден успешен бизнес модел, с дейност не само у нас, но и в цяла Европа, който да носи добавена стойност към българската икономиката.

„Иновативните цифрови решения са крачка към по-доброто бъдеще и компаниите, които вървят по пътя на цифровата трансформация, са по-печеливши. Развитието и ефективното внедряване на нови технологии, би довело до конкурентоспособна икономиката и привличане на нови инвестиции във всяка област” коментира министърът на електронното управление Георги
Тодоров в рамките на откривнето.

„Обстоятелствата в световен мащаб ясно показват необходимостта от надеждна и точна информация и сигурност в киберпространството. Затова е толкова важно българските компании да имат ресурсите, с които да се справят с огромните предизвикателства в тази сфера. Тук ЕЦИХ “Тракия” предоставя на малките и средни предприятия и на държавната администрация
инструментите, с които да се справят с тези предизвикателства”, коментира Янко Топалов зам.- министър на икономиката и индустрията.

Събитието продължава с два дискусионни панела: “ЕЦИХ „Тракия“- мост в публично-частното партньорство” и “Възможности за финансиране за дигитална трансформация и киберсигурност”, с възможност за въпроси от аудиторията.