Skip links

ОТКРИВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЦИФРОВ ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ „ТРАКИЯ“

На 20.04.2023 г., от 13:30 ч., в Гранд Хотел Пловдив (улица „Златю Бояджиев“ 2, гр. Пловдив) ще се състои официалното откриване на Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“.

В рамките на събитието ще се проведе и форум с два дискусионни панела: “ЕЦИХ „Тракия“- мост в публично-частното партньорство” И “Възможности за финансиране за дигитална трансформация и киберсигурност”, с възможност за въпроси от аудиторията.

Своето присъствие на откриването вече са потвърдили: Александър Пулев – министър на иновациите и растежа, Георги Тодоров – министър на електронното управление, Янко Топалов – зам.-министър на икономиката и индустрията, Здравко Димитров – кмет на Община Пловдив, представители на Фонда на Фондовете, представители на Фонд мениджър за дялови инструменти, представители на Българската банка за развитие, водещи експерти по киберсигурност, представители на бизнеса и др.

ЕЦИХ „Тракия“ е съвместен проект между Съюза за стопанска инициатива, Института по информационни и комуникационни технологии, Пловдивския университет „Св. Паисий Хилендарски“, Българската асоциация по Киберсигурност и Община Пловдив.

Амбицията на Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“ е да поведе към дигитална трансформация и мрежова сигурност общинските структури, малките и средни предприятия в южен централен район в България, както и да спомогне процеса по привличането на чуждестранни и национални инвестиции в индустриите с висока добавена стойност.

Ролята на Европейския цифров иновационен хъб „Тракия“ е да се предостави на бизнеса и местната администрация иновативни цифрови решения и да ги интегрира в ежедневната им дейност. Нещо повече: той предоставя безвъзмездно гама от услуги за киберсигурност, достъп до финансиране, образование и нетуоркинг на всички заинтересовани страни със специален фокус върху МСП, дружества със средна пазарна капитализация и представители на местната власт.