Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОДКРЕПИ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ

Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи увеличението на командировъчните в страната и чужбина. Предложенията срещнаха одобрението на работодателите.

Основните промени са: увеличаване на минималния размер на дневните пари от 20 на 40 лева, като се дава възможност те да достигнат до 120 лв., ако това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикат. И още: дава се възможност заповедта за командироване да може да се издава електронна, като заверяването да не е задължително, а по преценка на работодателя. Беше прието и изплащането на пътните за гориво при пътуване с личен автомобил да се извършва за градско и извънградско, а не както е до момента само за извънградско.

Синдикати и работодатели постигнаха принципно съгласие и по отношение на командировъчните в чужбина, за които се предвижда да скочат с поне 10%, като се предлага сумите да се определят на база разликите в стандарта на живот между България и местоназначението.

По време на заседанието Владимир Данаилов от Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива подчерта огромното значение на средния и малкия бизнес за българската икономика, чийто представител е именно ССИ.

“Малкият и средният бизнес осигуряват 75% от заетостта у нас, 65% от добавената стойност и 50% от износа. Тези цифри ясно показват колко значим дял от икономиката произвеждат те и защо е изключително важно мнението им да бъде чуто и да бъде взето предвид”, допълни Данаилов.

В рамките на трета точка от заседанието: Избор на ротационни заместник-председатели на Националния съвет за тристранно сътрудничество, ССИ подкрепи кандидатурата Цветан Симеонов от БТПП за следващ председател на НСТС и изрази готовността на Съюза негов представител да застане начело на Тристранния съвет, спазвайки ротационния принцип, по който се редуват социалните партньори.