Skip links

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОДКРЕПИ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ

Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи увеличението на командировъчните в страната и чужбина. Предложенията срещнаха одобрението на работодателите.

Основните промени са: увеличаване на минималния размер на дневните пари от 20 на 40 лева, като се дава възможност те да достигнат до 120 лв., ако това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикат. И още: дава се възможност заповедта за командироване да може да се издава електронна, като заверяването да не е задължително, а по преценка на работодателя. Беше прието и изплащането на пътните за гориво при пътуване с личен автомобил да се извършва за градско и извънградско, а не както е до момента само за извънградско.

Синдикати и работодатели постигнаха принципно съгласие и по отношение на командировъчните в чужбина, за които се предвижда да скочат с поне 10%, като се предлага сумите да се определят на база разликите в стандарта на живот между България и местоназначението.

По време на заседанието Владимир Данаилов от Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива подчерта огромното значение на средния и малкия бизнес за българската икономика, чийто представител е именно ССИ.

“Малкият и средният бизнес осигуряват 75% от заетостта у нас, 65% от добавената стойност и 50% от износа. Тези цифри ясно показват колко значим дял от икономиката произвеждат те и защо е изключително важно мнението им да бъде чуто и да бъде взето предвид”, допълни Данаилов.

В рамките на трета точка от заседанието: Избор на ротационни заместник-председатели на Националния съвет за тристранно сътрудничество, ССИ подкрепи кандидатурата Цветан Симеонов от БТПП за следващ председател на НСТС и изрази готовността на Съюза негов представител да застане начело на Тристранния съвет, спазвайки ротационния принцип, по който се редуват социалните партньори.