Skip links

Национален протест срещу драстичното увеличаване на цената на електроенергията, 19.10.2021 г., 12-15 ч., пред Министерски съвет

Протестираме, защото: 

∙ Сегашните равнища на цените на електроенергията за НЕбитови потребители са  непосилни за повечето предприятия. Те са три пъти по-високи от прогнозните на КЕВР и  четири пъти по-високи от миналогодишните. Не се е случвал никога дори и близък до  този ръст! 

∙ Над 600 хиляди небитови абоната са подложени на ценови шок – не са само големите и  средните промишлените предприятия, а и малкият бизнес. Това са и болници, училища,  детски ясли и градини, ВиК дружества, театри, музеи и други културни институции,  държавни и общински ведомства и предприятия и други потребители. Всички НЕбитови  потребители на електроенергията. 

∙ Това води до неплатежоспособност на предприятията, застрашава не само ръста на  заплатите и тяхното редовно плащане, но и самите работни места. Води до инфлация и  обедняване. 

∙ Не са предприети мерки за компенсиране на предприятията, за да не се случи всичко това.

За какво настояваме? 

Настояваме за компенсация на СВРЪХразхода за всеки НЕбитов потребител на  електроенергия, с което цената на електроенергията за индустрията поне да се доближи до тази на регулирания пазар. За времето от август 2021 г. до месеца, когато цената се нормализира. 

Искаме да се компенсира поне 75% от разликата между прогнозната цена на КЕВР (119 лв. за мегаватчас) и реалната цена за небитови потребители (около 400 лв. през последните  дни) – разлика, с която държавата разполага. 

Компенсациите трябва да са незабавни (а не догодина)! 

Компенсациите трябва да са адекватни и справедливи. За м. октомври например – от  порядъка на 200 лв. на мегаватчас (а не символичните 50 лв. за МВтч)! 

Компенсациите трябва да са за всички (а не за няколко предприятия)! 

Искаме допълнителни мерки за ограничаване щетите за българската икономика от скока  на цените на тока и другите енергоносители. 

Протестът не е политически! 

Молим, носете маски!