Skip links

Национален протест за сигурна енергия на достъпни цени организират работодателите

Съюзът за стопанска инициатива и останалите национално представителни работодателски организации организират национален протест за сигурна енергия на достъпни цени на 18-ти май от 12 до 17 часа пред Министерски съвет. Най-големите работодателски организации подкрепиха и исканията на транспортния бранш, които прерастнаха в протести на много места в страната. Протестът не е политически, уточняват организаторите.

Бизнесът отправя към правителството четири искания:

  1. Удължаване на механизма за компенсации за свръхвисоките цени на електрическата енергия дотогава, докогато е необходимо – компенсация в размер на 75% от разликата между средномесечната цена за съответния месец на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) и цената на енергийния микс при използване на средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система, формиран от свръхпечалбите на производителите на енергия.
  2. Разликата между цената на газа при използването на посредници и цената на газа, която бихме получили по формулата в дългосрочния договор с „Газпром експорт“, да бъде поета като компенсация от бюджета.
  3. Разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия, природен газ и петролни продукти на достъпни цени.
  4. Програма за овладяване на инфлационните процеси и възстановяване на веригите на доставки.