Skip links

МТСП И АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ОРГАНИЗИРАТ КАРИЕРЕН ФОРУМ В БЕРЛИН НА 22 ОКТОМВРИ, 2023 Г.

Министерството на труда и социалната политика, съвместно с Агенция по заетостта организират кариерен форум за българи в Германия. Форумът ще се проведе на 22 октомври 2023 г. в Посолството на Република България в Берлин. Основната цел на инициативата е сънародниците ни, които учат, живеят и работят в Германия, да се срещнат с водещи български и международни работодатели, предлагащи работни места в България, и да получат информация за атрактивни възможности за кариерно развитие в Родината. В рамките на събитието представители на МТСП и АЗ ще запознаят аудиторията с състоянието на пазара на труда в страната, българското трудово и социално  законодателство, услугите, които предоставя Агенцията по заетостта, както и с актуалните политики в подкрепа на младите хора в България.

По време на форума представителите на бизнеса ще имат възможност да разкажат за своята дейност и да представят  пред участниците работните места, които предлагат в България. Те ще могат да осъществят контакт с голям брой участници от разнообразни образователни и квалификационни направления и да намерят търсената от тях квалифицирана и мотивирана работна сила.  Работодателите могат да избират от две форми на участие в кариерния форум. Първата е чрез щанд на място (щандът се осигурява безплатно от МТСП). В случай, че не могат да присъстват на събитието, те могат да информират Агенцията по заетостта за предлаганите от тях свободни работни места под формата на кратка PP-презентация (до 3 слайда), която АЗ ще представи пред присъстващите на кариерния форум. 

Участието във форума е безплатно. Регистрацията за събитието може да бъде осъществена на следните линкове, качени на страниците на МТСП и АЗ:

Формуляр за регистрация на работодатели: : 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvGjWw5sJMGE8NtNTMlFaC9j-O6JCfsTiMil-Mb_V75sFZcA/viewform           

Формуляр за регистрация на хора, търсещи работа:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZc9WCXmE0wEtEzpkYfJ8IUiLl3OyXwA86NDR66vw3VY63Lg/viewform

При въпроси, както и за допълнителна информация във връзка със събитието може да пишете на: e-mail: Gabriela.Goranova-Dimcheva@az.government.bg или на sozialpolitik@botschaft-bulgarien.de.