Skip links

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СТАРТИРА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА

Министерство на културата стартира целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства. Срокът за подаване на заявления е 11 юли включително.

Обект на финансиране по настоящата програма за визуални изкуства са:

 • живопис,
 • скулптура,
 • графика,
 • рисунка,
 • илюстрация,
 • карикатура,
 • керамика,
 • текстил,
 • стъкло,
 • фотография,
 • арт инсталации,
 • видео и дигитално изкуство,
 • дизайн и художествени занаяти. 

Проекти в областта на архитектурата, музикалното и танцово изкуство, модата, киното и компютърните игри не са обект на финансиране по настоящата програма.

Финансовата подкрепа се предоставя след проведен конкурс по документи

Общата сума за финансиране на проекти е  700 000 лв.. Минималната сума за финансиране на проект е 10 000 лв., а максималната – 30 000 лв. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.

Всеки кандидат има право да кандидатства с едно проектно предложение.

Допустими кандидати са:

 1. частните културни организации по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата), вписани към датата на подаване на проектното предложение в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, и съгласно предмета им на дейност осъществяват дейности в областта на визуалните изкуства. 
 2. общински културни институти:  художествени галерии и музеи, в структурата на които има художествени отдели, вписани към датата на подаване на проектното предложение в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, които съгласно предмета им на дейност осъществяват дейности в областта на визуалните изкуства. 

Недопустими кандидати са: 

 1. физически лица; 
 2. културни организации, които не са вписани в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от ЗЗРК;
 3. кандидати, които не са отчели предоставено от МК финансиране по договор, с изтекъл срок на действие.

ТУК може да видите правилата и необходимите за кандидатстване документи:

*Допълнителна информация се предоставя само по процедурата за кандидатстване на следните телефони и имейл адреси:

 • Десислава Дикова 02/94-00-826, e-mail: d.dikova@mc.government.bg;
 • Десислава Азманова – тел: 02/94-00-885, e-mail: d.azmanova@mc.government.bg.