Skip links

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ДАВА 180 МЛН. ЛВ. ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ПРАКТИКИ В БИЗНЕСА

Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще осигури 180 млн. лв. за внедряване на екологосъобразни практики в българския бизнес. Компаниите ще могат да ги ползват за закупуване на машини, съоръжения, оборудване или софтуер, с които да допринесат за ограничаване на щетите върху околната среда. Средствата са по процедурата от Националния план за възстановяване и устойчивост „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“. Вече може да бъде кандидатствано, като то ще е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 (Проектните предложения ще се приемат до 16,30 ч. на 3 октомври 2023 г. В платформата могат да се задават въпроси и да се искат разяснения до 21 дни преди крайния срок (12 септември 2023 г.)

От мярката могат да се възползват микро, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост. Те ще могат да участват както самостоятелно, така и в партньорства. Минималният размер на безвъзмездната помощ е 70 000 лв., а максималният е диференциран спрямо големината на дружествата. Ако са микро, могат да получат най-много 350 000 лв. Малките могат да поискат максимум 550 000 лв., средните – 750 000 лв., а големите – до 1 млн. лв. Съфинансирането е от 20% до 50% в зависимост от категорията на фирмата и мястото на изпълнение на проекта. Със средствата ще се подкрепят инвестиции, с които компаниите ще могат да намалят образуването на отпадъци, да ограничат използването на пластмасови продукти, да въведат използване на алтернативни суровини, включително с биологичен произход, да подобрят стандартите за екологосъобразност и др.

Целта на новата процедура е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика на предприятията от производствения сектор чрез по-ефективно използване на ресурсите и внедряване на климатично неутрални методи и технологии за производство и потребление на продукти. Допълнителни възможности за финансиране ще има по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, като те ще бъдат насочени и към фирми от други сектори.