Skip links
сси

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ И СЪБИТИЯ В УНГАРИЯ ПРЕЗ 2024Г.

Уважаеми членове и партньори на ССИ,

Представяме на вниманието Ви актуален списък на подбрани, международни изложения и събития, които ще се проведат в Унгария през 2024г.

Изброените форуми се организират на високо равнище с участието на министри и висши държавни служители от унгарската администрация, които поднасят на участниците актуална информация по темите. 

Обезпечеността на форумите със световно известни експерти внася висока добавена стойност на бизнес изражението. По време на всеки форум има възможност за включване в активна дискусия и обмяна на бизнес контакти.