Skip links

КОМИТЕТЪТ ПО КЛИМАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА ОБСЪДИ КАК ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРЕТЕНЦИИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЛОЖИМИ ЗА МСП

SMEunited подкрепя решението за обосноваването на екологични претенции и създаването на хармонизирана правна рамка. Въпреки това, „задължителната проверка от трета страна за всички е грешен подход и много МСП ще се въздържат от маркетинг на своите качествени продукти като екологични в резултат на това“, заяви вицепрезидентът ни по политиката Йозеф Херк по време на дискусия с Аурел Чобану-Дордеа, директор отговарящ за кръговата икономика в Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. Ето защо SMEunited призовава за процес на проверка, който е възможно най-прост за МСП.

Европейската комисия увери нашите членове, че разходите за проверка ще останат пропорционални и ще варират в зависимост от сложността на иска. Нещо повече, Европейската комисия ясно заяви, че МСП ще бъдат консултирани от съответните експертни групи, за да се гарантира, че гласовете им се чуват. Въпреки това, SMEunited остава скептично настроен по отношение на приложимостта на процеса на проверка и призовава съ-законодателите да облекчат тежестта върху МСП.

Други теми на сесията на комисията включваха актуалното състояние на работните групи по адаптиране към изменението на климата и химикалите и дискусия относно нашите искания за предстоящите избори за ЕС, като повече инструменти за МСП в докладването за устойчивост, стабилна и осъществима политика за климата, консултация с организации на МСП, устойчивост на климата и водата, благоприятна рамка на енергийната политика и овластяване на МСП в кръгови бизнес модели. В допълнение членовете информираха за своите приоритети при прилагането на законодателството на Зелената сделка.