Skip links


РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТАТА НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КИБЕРСИГУРНОСТТА У НАС ОБСЪДИХА ЗАМ.-МИНИСТЪРЪТ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ СТОЯН ТЕМЕЛАКИЕВ, ЯВОР КОЛЕВ И ВОДЕЩИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ ОТ ИЗРАЕЛ

Развитието и защитата на информационната инфраструктура и киберсигурността в България обсъдиха замeстник – министърът на вътрешните работи – Стоян Темелакиев, Явор Колев – експерт към ССИ и водещите експерти по киберсигурност от Израел – Юли Ципис и Орен Хадар.

“Развитието на информационната инфраструктура неизменно е свързано с повишаването на нивото на киберсигурност. Средата, в която живеем и функционират съвременните организации е много динамична и вече не само частният, но и до голяма степен публичният сектор трябва да бъдат гъвкави и подготвени за потенциалните рискове”, категоричен беше по време на срещата Стоян Темелакиев – заместник-министър на вътрешните работи.

“Част от дейността на ССИ е насочена именно към подпомагане на бизнеса и администрацията по пътя им към дигитализацията и към подобряването на нивото на киберсигурност. Черпим опит и работим изключително добре с едни от най-добрите международни експерти в областта. Уверен съм, че ще допринесем за повишаване на нивото на киберсигурност както в публичния, така и в частния сектор”, коментира Явор Колев.

От своя страна международните експерти по киберсигурност изразиха увереност, че страната ни има потенциал да е сред водещите държави в процеса по засилване на киберсигурността в ЕС.