Skip links

Киберзащитата и енергийната сигурност като ключови теми за бъдещето на Европа обсъдиха Дан Шомон и ръководството на ССИ

Киберзащитата и енергийната сигурност като първостепенна задача пред Европа обсъдиха международният експерт Дан Шомон и ръководството на ССИ. 

Войната в Украйна изведе киберсигурността като приоритет в политическия дневен ред на европейските държави. Безпрецедентното увеличение на кибератаките поражда тревога и налага адекватна реакция. Неправителствени организации, частни фирми и отделни граждани във взаимодействие с публичната сигурност могат да бъдат надежден щит срещу всякакви кибератаки. 

Въвеждането на системно обучение по киберсигурност и споделяне на информация бе определено като стъпка от ключово значение. 

В контекста на двете ключови теми – киберзащитата и енергийната сигурност на срещата беше разгледана инициативата „Три морета“, в която Дан Шомон е ангажиран като експерт. 

След военната криза, този проект има потенциал от икономическа инициатива да прерастне във възможност за засилването на сътрудничеството на страните-членки във военен аспект. 

Дан Шомон е провел среща и с министъра на енергетиката Александър Николов. Той е приветствал стремежа на държавата за увеличение на дела на възобновяемата енергия и преосмислянето на енергийната ефективност до степен да се разглежда като самостоятелен енергиен източник. 

На срещата са дискутирани възможностите за осигуряването на устойчиви и надеждни енергийни доставки за европейските граждани и компании на конкурентни цени. 

Дан Шомон и министър Николов са обсъдили възможностите за привличането на американски инвестиции в сектора. Дан Шомон е представил конкретни предложения за привличането на инвестиции и предоставянето на техническа помощ и консултации при осъществяването на проектите от „Плана за възстановяване и устойчивост“.