Skip links

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ССИ

Уважаеми колеги, 

Полицейската акция в офис-сградата на бул. „Черни връх“ 51Д, в която се помещава офисът на Съюза за стопанска инициатива не е насочена нито към администрацията, нито към членове на ССИ. Действията на органите на реда не са свързани и с дейността на организацията. 

Те са насочени към друга компания, която е наемател в същата сграда. 

Етажът, на който се намират офисите на ССИ беше само огледан от полицията.

Уверяваме всички членове на ССИ, че организацията надлежно и стриктно продължава да изпълнява своите ангажименти и дейност.