Skip links

Проведе се първото обучение за повишаване киберхигиената на българския бизнес по проект Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“

Днес, 30.01.2023г. Европейски Цифров информационен хъб „Тракия“ организира обучение – Основи на Киберсигурността

То се проведе в новооткрития офис на хъба, на ул. „Драва“ 2 в Пловдив, близо до Панаира. 

„Целта е повишаване нивото на организациите и на служителите, като се започва с обучение на малки групи, които впоследствие ще се разрастват“, обясни председателят на Съюза за стопанска инициатива г-жа Васка Бакларова. 

Партньори в обучението освен Европейският цифров иновационен хъб „Тракия“ са още Търговско-промишлената камара, медии, фирми, Община Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Българска академия на науките. 

В обучението взеха участие представили на пловдивския бизнес, членове и представители на Съюза за стопанска инициатива, служители на Община Пловдив, медии и ИКТ специалисти.

Миналата седмица Община Пловдив, Пловдивския университет, Съюза за стопанска инициатива, Българската асоциация по киберсигурност и БАН обявиха старта на нов стратегически проект за Киберсигурност. 

Това е Европейският цифров иновационен хъб „Тракия“

Основният фокус е създаването на комплексна рамка от услуги в тази област, насочени към малките и средни предприятия и публични организации. 

Цифров иновационен хъб ще бъде със седалище в Община Пловдив. В него ще бъдат детайлно обучени над 3000 души от бизнеса и публичната сфера, обхванати в най-малко сто компании.