Skip links

ЕЦИХ „ТРАКИЯ“, ЧИЙТО КООРДИНАТОР Е ССИ, ПРЕДСТАВИ ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ В БУКУРЕЩ

Европейският цифров иновационен хъб „Тракия“(ЕЦИХ Тракия), чийто координатор е Съюзът за стопанска инициатива (ССИ), бе единственият измежду над 150 дигитални хъба от цяла Европа, поканен да сподели добри практики от работата си с публичната администрация в сектор „Киберсигурност“ , по време на Дигиталния иновационен форум в Букурещ (DISB), проведен между в сградата на Парламента в Букурещ.

Във форума от българска страна участваха още представители на Института по публична администрация и Българската асоциация по киберсигурност. DISB се организира от Националния институт по информатика (ICI Bucharest), който е най-влиятелната държавна научно-изследователска организация в Румъния, работеща по въпросите на дигитализацията, в т.ч. изкуствения интелект, блокчейн, киберсигурността.

По време на презентацията на д-р Христиан Даскалов, председател на ЕЦИХ „Тракия“, в рамките на панелната дискусия „Ролята на общинските администрации като катализатор на процесите по интегриране на защитата на критичната инфраструктура и градската сигурност и развитие“, бяха представени като добра практика проведените през 2024 г. обучения в сферата на киберсигурността на служители от общинските администрации и свързаните с тях дружества в Южен Централен Регион през 2023 г.

Един от ключовите резултати от участието на българския цифров хъб на форума в Румъния бе подписването на споразумение за стратегическо сътрудничество между ЕЦИХ „Тракия“ и домакините на форума от ICI Букурещ, представляван от генералния директор на Института – д-р Адриан Вевера. Сходно споразумение за съвместна дейност, ЕЦИХ „Тракия“ сключи и с водещия цифров хъб в Румъния, работещ по въпросите на умното градското развитие, е-медицината и е-производството – FIT EDIH.

И още: По време на форума в Букурещ бе проведена партньорска среща и бе потвърдено гостуването в България на ръководството на Националната агенция по киберсигурност на Румъния (NCSD), представлявана от нейния директор – г-н Дан Къмпеан, който още през 2023 г. подписа споразумение за съвместна дейност с ЕЦИХ „Тракия“.