Skip links

ЕЦИХ “ТРАКИЯ” – ПРОЕКТ, КОЙТО КАТЕГОРИЧНО СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ УСТАНОВЕНАТА ПРАКТИКАТА У НАС ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОСРЕДСТВА

Съюзът за стопанска инициатива и всички партньори в Европейския цифров иновационен хъб „Тракия“ са си поставили амбициозната цел ЕЦИХ “Тракия” да поведе към дигитална трансформация и мрежова сигурност общинските структури, малките и средни предприятия в южен централен район в България.

Водеща цел на всички партньори и най-вече на координатора по проекта – Съюзът за стопанска инициатива е ЕЦИХ “Тракия” да бъде проект, който категорично се разграничава от установената практиката у нас за усвояване на евросредства. Желанието е средствата да бъдат ефективно инвестирани, така че след изтичане на 3-годишния срок по проекта, да има създаден успешен бизнес модел, с дейност не само у нас, но и в Европа, който да носи добавена стойност за българската икономиката. Това стана ясно по време на официалното откриване на Европейския цифров иновационен хъб „Тракия“ в Пловдив.

Дигитализацията вече е неизменен и основен фактор за конкурентоспособност, особено що се отнася до бизнеса, категорични бяха
участниците във Форума. И именно тук е огромната добавена стойност, която ЕЦИХ „Тракия“ дава на местната администрация и бизнеса – внедряване на иновативни цифрови решения и интегрирането им в ежедневната им дейност.

“След успешната дигитализация, обаче представителите на бизнеса ще бъдат изправени пред нови заплахи, на които трябва да се отговори с надеждна киберзащита”, коментираха експертите в рамките на дискусионния панел: “ЕЦИХ „Тракия“- мост в публично-частното партньорство”, модериран от Светлин Илиев – председател на ЦИХ “Тракия”.

“На фона на това, че Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност ще бъде актуализирана до една година, на фона на предстоящия на Европейско ниво Акт за киберустойчивост, който предстои да бъде имплементиран и приет и у нас и на фона на категоричния факт, че цифровизацията няма алтернатива е повече от ясно, че бизнесът на бъдещето ще е този с добра киберсигурност, осигуряването, на която е сред ключовите приоритети за Съюза за стопанска инициатива”, категоричен беше Светлин Илиев.

Възможностите за финансиране за дигитална трансформация и киберсигурност бяха представени от Калин Маринов – зам.-директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на иновациите и растежа, Емил Йотов – началник отдел „Банкова и информационна сигурност“ и ДлЗЛД на Българската банка за развитие, Боян Жеков – Национален координатор на програма „Хоризонт“ представители от Фонда на Фондовете и Фонд мениджър за дялови инструменти.