Skip links

ЕЦИХ „ТРАКИЯ” НАСОЧВА УСИЛИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ НА РУМЪНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕУ

Директорът на румънската Национална агенция по киберсигурност Дан Кимпеан, беше на двудневно посещение в България по покана на Европейски цифров иновационен хъб „Тракия”, чийто координатор е ССИ. Трансграничното сътрудничество в областта на киберсигурността и иновативни подходи в борбата с кибер заплахите към държавните институции и бизнеса, беше темата на разговора на международната среща на ЕЦИХ „Тракия”, Националния координационен център по киберсигурност в България и дирекция „Мрежова информационна сигурност” към Министерството на електронното управление. 

„В глобалния свят на дигитализацията, държавните институции и бизнес организациите, са изправени пред редица рискове – кибер атаки се увеличават в пъти, което е показател, че усилията трябва да бъдат насочени към обмяна на опит между държавите членки на Европейския съюз. В Румъния, където е локализиран Европейският център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността, са ангажирани да работят активно за трансграничното сътрудничество между държавите Румъния – България – Гърция“, категоричен беше Дан Кимпеан. Той благодари за поканата и заяви, че за България е важно да бъде видима в събития като това.

“Колкото повече събития има на тема киберсигурност, толкова по-добре ще бъде за надграждане в областта. Може и вие да посетите Румъния, защото има много какво да споделим като опит с вас, но и вие с нас”, заяви Кимпеан.

ЕЦИХ „Тракия” остава съсредоточен в дигиталната трансформация и мрежовата сигурност, като целта на проекта е да бъде в подкрепа на малкия и среден бизнес, но и на държавните институции. В пряко сътрудничество с Националния координационен център по киберсигурност на България, амбицията е да се внедряват иновативни цифрови решения за кибер защита.

По време на дискусията, българските и международни експерти се обединиха около позицията, че приоритетът пред Европа – киберсигурността, трябва да бъде водещ фактор за държавите от Общността. В България, ЕЦИХ „Тракия” работи целенасочено за подпомагане, навременни решения и координация за обмен на добри практики и обучения на експерти за противодействие на кибер заплахите. 

Хъб „Тракия” се ангажира да координира бъдещи съвместни проекти между експерти на България и Румъния, за постигане на устойчива среда и прилагане на добри европейски практики в областта на киберсигурността в България.

Leave a comment