Skip links

СЪЮЗЪТ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА ЩЕ УЧАСТВА В ИЗГОТВЯНЕТО НА ПО-ЕФЕКТИВНА ПРОГРАМА ЗА КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Министерство на енергетиката и работодатели създават работна група, която да разработи по-ефективен механизъм за прилагане на програмата за компенсации за електроенергия

Съюзът за стопанска инициатива ще участва в изготвянето на по-ефективен механизъм за прилагане на програмата за компенсации за електроенергия. Това стана ясно след среща между работодателските организации и министъра на енергетиката Росен Христов. Представители на ССИ в разговорите бяха: доц. Нончо Димитров – експерт енергийна сигурност и Николай Кискинов – експерт по енергетика.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че до сега действащата програма  за компенсации за електроенергия трябва да продължи, но е необходимо да бъде усъвършенствана. За това бе взето решение да се създаде работна група под ръководството на Министерство на енергетиката, която да разработи по-ефективен механизъм за прилагане на програмата за компенсации, така че тя да има пряк ефект върху намаляване на инфлацията, постигане на енергийна ефективност и увеличение на дела на ВЕИ за собствено потребление.

В тази връзка бяха обсъдени практики, които прилагат други държави от ЕС и възможностите им за внедряване в България и адаптирането им към местните условия. Отчетена беше ролята на енергетиката и необходимостта да се обезпечи оптималното функциониране на всички генериращи мощности, за да може да се генерират средства за програмата за компенсации.

Очаква се другата седмица да се проведе първото заседание на работната експертна група, а в кратък срок тя да излезе с конкретни предложения по оптимизиране на програмата за компенсации за електроенергия.