Skip links

Енергийната сигурност на региона и засилването на търговските отношения със САЩ обсъдиха Даниел Шомон и ССИ

Глобалната енергийна криза и възможностите пред България в сферата на енергетиката, по отношение създаването на стратегически базови неемисионни мощности дискутираха Даниел Шомон и Съюза за стопанска инициатива на работна среща в София.

България има стратегическа възможност за експлоатация на ядрени площадки, предимство което би могло да осигури стабилност на целия регион.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за трансфер на технологии за ВЕИ и системи за съхранение. САЩ са дългогодишен лидер в тези технологии и повишаването на американски инвестиции в България в сферата на енергетиката ще даде възможност на България да разполага с най-модерните методи за съхранение в света.

Партньорите обсъдиха възможностите за изпреварващо икономическо развитие на България, чрез инвестиции в Зеления преход и дигиталната трансформация.  Планът за възстановяване и устойчивост, оперативните програми и фискът дават възможност на България за адекватно справяне с кризата и ускорен икономически подем.

Като основна спирачка пред изпреварващото икономическо развитие на България бяха определени корупцията и политическият риск. Предизборната реторика генерира политическа нестабилност, която блокира чуждестранните инвестиции.

Корупционните практики и зависимости, привнасят несигурност и неефикасност на политики, инициативи и инвестиции, както от страна на държавата, така и на работодателите. САЩ наблюдава отблизо и със заострено внимание предприетите инициативи за ограничаване на корупцията. В знак на това бе и скорошното посещение в България на Джим О’Брайън, ръководител на Офиса за координиране на санкциите по закона “Магнитски” в Държавния департамент на САЩ.

Подобни форуми целят създаването на условия за засилването на търговските отношения между Съединените американски щати и България. Работната среща на Даниел Шомон и Съюза за стопанска инициатива цели да надгради досегашните инициативи на партньорите за създаване на взаимодействие между американските инвеститори и български партньори за трансфер на технологии, ноу-хау и капитали.

Даниел Шомон е дългогодишен партньор на Съюза за стопанска инициатива и приятел на България, чийто усилия са насочени към представяне на България като добра страна с добър бизнес климат пред американската инвеститорска общност. Неговите усилия са довели до конкретни инициативи в България от водещи американски компании, включително и едни от водещите технологични компании в света.