Skip links

Експертите от стратегически проект Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“ очертаха приоритетите за следващите три месеца

През месец Март ще бъде официалното откриване на проект Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“. Това стана ясно по време на общото заседание на експертите от ЕЦИХ „Тракия“. По проекта работят екип от 30 човека, а по време на срещата те поставиха задачите и приоритетите, по които ще работят през следващите три месеца.

Припомняме, че преди по-малко от месец Съюзът за стопанска инициатива, съвместно с Института по информационни и комуникационни технологии, Пловдивския университет „Св. Паисий Хилендарски“, Българската асоциация по Киберсигурност и Община Пловдив обявиха началото на стратегическия проект Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“.

Амбицията на ЕЦИХ „Тракия“ е да поведе към дигиталната трансформация и мрежовата сигурност общинските структури, малките и средни предприятия в южен централен район у нас.

По време на общото заседание по проекта стана ясно, че първият етап на планиране е преминал успешно и до ЕК са изпратени необходимите документи.

По време на срещата бяха представени петте работни пакета с ясно разписани задания, по които ще работят експертите. По тях ще бъдат сформирани работни групи, които ще работят в тясна колаборация едни с други. Беше представен и очертан и график за изпълнение на поставените задачи от конкретните изпълнители.

По време на общото заседание по проекта стана ясно още, че екипът от експерти е започнал работа по същество по услугите, които ще се предлагат по проекта Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“. Сред, тях са: Придобиване на умения и обучения в областта на киберсигурноста, вкл. задълбочени цифрови умения и изкуствен интелект; Изпитвания за пробив и изготвяне на експертни съвети за подобряване на кибер защитата; Консултации на тема дигитална трансформация; Консултации за достъп на финансиране; Изграждане на кибер полигон и др.

Следващото общо заседание на експертите от Европейски цифров иновационен хъб „Тракия” ще бъде през месец Март 2023г.