Skip links

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ПРИЕ РЕФОРМА НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ЕС

Европейският парламент прие реформа на пазара на електроенергия в ЕС. Целта е от една страна пазарът на електроенергия в ЕС да стане по-стабилен, достъпен и устойчив, а от друга законодателството ще защити потребителите от нестабилни цени. 

Членовете на ЕП гарантират, че потребителите ще имат право на достъп до договори с фиксирани цени или договори с динамични цени и ще получат важна информация за условията, които са избрали, а доставчиците няма да имат право едностранно да променят условията на договора.

Евродепутатите гарантират още, че страните от ЕС ще могат да забранят на доставчиците да прекъсват доставките на електроенергия за уязвимите клиенти, включително по време на спорове между доставчици и клиенти.

Законодателството предвижда т.нар. „договори за разлика“ или еквивалентни схеми със същите ефекти, за да се насърчат инвестициите в енергия. В „договори за разлика“ публичният орган компенсира производителя на енергия, ако пазарните цени падат твърде рязко, но събира плащания от него, ако цените са твърде високи. Използването на такива договори ще бъде разрешено във всички инвестиции в ново производство на електроенергия, независимо дали от възобновяеми източници или от ядрена енергия.

В текста се определя и механизъм за обявяване на криза в цените на електроенергията. В ситуация на много високи цени и при определени условия ЕС може да обяви регионална или общоевропейска криза с цените на електроенергията, което ще позволи на държавите членки да предприемат временни мерки за определяне на цените на електроенергията за МСП и енергоемките промишлени потребители.

„Тази реформа поставя гражданите на преден план при разработването на пазара на електроенергия. Текстът включва мерки за защита на гражданите, особено на най-уязвимите, и за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници. Парламентът направи крачка напред в демократизирането на енергетиката, създавайки дизайн на пазара, който отговаря на неуспехите, разкрити от енергийната криза. Всички потребители, включително микро-, малките и средните предприятия, ще имат достъп до дългосрочни, достъпни и стабилни цени.“, заяви докладчикът Николас Гонсалес Касарес (С&Д, Испания).

След одобрението на Парламента Съветът трябва официално да приеме законодателството, за да стане закон.