Skip links

Д-Р БОЛТАДЖИЕВ; ССИ: ПРОДЪЛЖАВАМЕ РАЗГОВОРИТЕ ПО КТД

Продължаваме разговорите по КТД. Това заяви от името на Съюза за стопанска инициатива членът на Надзорния съвет на НЗОК д-р Николай Болтаджиев след срещата на Отрасловия съвет в Министерство на здравеопазването, на която работодателите и синдикатите отново не постигнаха съгласие относно Колективния трудов договор.

„Проблемът не е свързан нито с вдигането на заплатите, нито с друга конкретика. Проблемът е да се започнат преговори за евентуално подписване. Необходим е задълбочен анализ, който да обхваща всички лечебни заведения с техните особености. Анализът ни е нужен точно, за да се започнат преговорите по същество“, категоричен беше д-р Болтаджиев.

„Предстоят нови разговори в обозримо бъдеще“, завърши д-р Болтаджиев.

Служебният министър на здравеопазването д-р Галя Кондева пое ангажимент към работодателите и синдикатите да им бъде предоставен график за предстоящите заседания на Отрасловия съвет.

Страните се обединиха, че е необходима методика за оценка на причините, поради които болници не са успели да достигнат нивата на заплати от досега действащия КТД.

Паралелно с работата по анализа, на заседанията ще започне обсъждане и на конкретни текстове за нов Колективен трудов договор. Предложението на синдикатите е, той да бъде подписан за срок от 1 година без това да включва клаузите, касаещи възнагражденията. В тази част предложението е да се запазят същите нива като в предходния КТД, но за по-кратък период от 4 месеца. След това с приемане на новите бюджетни програми, частта за заплатите да бъде преразгледана и да се приемат нови стойности.

От своя страна работодателските организации настояха да им бъде осигурена гаранция, че Националната здравноосигурителна каса няма да налага санкции на болниците, които не са успели да постигнат необходимите нива в рамките на четиримесечния срок.

Leave a comment