Skip links

Декларация на Съюза за стопанска инициатива

Уважаеми колеги,

Във връзка със започващите от днес, 10 май 2022 г.,  национални протестни действия на организациите на българските превозвачи,  Съюзът за стопанска инициатива изразява подкрепа на техните искания, както и призовава за  непрекъснат и динамичен диалог между бизнеса и държавата.

Смятаме, че чуваемостта и предприемането на адекватни  мерки са необходими за оцеляването на бранша на превозвачите, но и за бизнеса изобщо, особено в тежката икономическа криза и нестабилността в региона  с оглед военните действия. Всичко това рефлектира върху обществото и ние трябва да имаме активна комуникация за справяне с положението, смекчаване на последиците и осигуряване на стабилност в държавата.

Национално представителните организации на работодателите също са в готовност да предприемат протестни действия с искане към правителството за  компенсиране на растящите цени на електроенергията и природния газ, предприемането на всякакви мерки в подкрепа на бизнеса, защото той е гръбнакът на икономиката и гарант за развитие и сигурност и за работещите.

Съюзът за стопанска инициатива е готов да работи в посока за укрепване и устойчивост заедно с всички, ангажирани и отговорни за това.

Важно е България да премине през кризата с минимални щети и максимално защитени национални интереси.

С УВАЖЕНИЕ,
ВАСКА БАКЛАРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪЮЗ
ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА