Skip links

Г-жа Васка Бакларова: Увеличението на минималната заплата ще бъде пореден удар за бизнеса

Пред „ДИВИДЕНТ“ Г-жа Васка Бакларова заяви, че липсва финансова обосновка на предложения законопроект. И отбеляза, че по-скоро са на лице сериозни опасения, че приемането му в този вид може да нанесе повече вреди за държавата и гражданите ни, отколко ползи.

Минималната заплата е напът да стане 850 лв. от 1 януари. Това се случва, след като депутатите приеха на първо четене със 175 гласа „за“ увеличение на минималната работна заплата. Законопроектът, предложен от БСП, предвижда тя да е 50% от средната за страната.

Пред „ДИВИДЕНТ“ Васка Бакларова заяви, че липсва финансова обосновка на предложения законопроект. И отбеляза, че по-скоро са на лице сериозни опасения, че приемането му в този вид може да нанесе повече вреди за държавата и гражданите ни, отколко ползи.

„От една страна бизнесът трябва да се справи с редица проблеми, а увеличаване на минималната работна заплата от началото на следващата година би довело до допълнителни сътресения в така или иначе напрегната икономическа ситуация в страната ни като цяло“, каза тя и подчерта, че реално погледнато директивата не предвижда конкретен механизъм, по който да се определя минималната работна заплата.

Председателят на ССИ заяви, че от гледна точка на различните територии на страната, покупателната сподобност е различна в отделните региони и сектори.

„Тоест дори и да се говори за минимална работна заплата според нас тя трябва да бъде направена съблюдавайки нуждите за съответния регион и съответния бранш“, каза още тя.

Бакларова коментира, че осигуряването на реалната МРЗ трябва да се осъществява по такъв начин, че да се отразяват потребностите на всички заинтересовани лица. В това число националните, икономическите и социалните условия, като се вземе предвид тяхното въздействие върху конкурентоспособността на пазара, създаването на нови работни места или в случая създавене на нови места в сивия сектор.

„Минималната работна заплата трябва да се регулира периодично спрямо промените в издръжката на живот, спрямо инфлацията, но това трябва да се прави интелигентно и разумно без да се нарушава стабилизиращата функция в икономически план“, каза още тя.

Стратегическата тендеция във времето следва да бъде по-скоро ориентирана към перидочното изтегляне на държавата от регулирането на МРЗ. Бизнесът, синдикатите и работодателите спокойно могат да седнат на кръглата маса и да фиксират тези нови условия на минимална работна заплата, заяви Бакларова.

Председателят на ССИ подчера, че това е още един удар по бизнеса.

„Ние правим редица срещи с представителите на местния бизнес. Притеснението навсякъде е едно и също. Бизнесът е на ръба на оцеляването си и в момента повишаването на МРЗ би бовело до допълнителни сътресения в началото на следващата година“, сподели Бакларова.

Увеличението на МРЗ ще тласне инфлацията

„Тук има и друг елемент, който излезе по време на разговорите ни с бизнеса. Увеличението в момента на МРЗ неминуемо ще повлияе върху себестойността и ще увеличи цената на продуктите, които се предлагат. Това автоматично означава още по-голяма инфлация, инвестиционната активност ще бъде намалена, а конкурентоспособността ще мине в съвсем други фази“, категорична е тя.

Бакларова отбеляза и друг важен фактор.

„Реално държавата е един от най-големите работодатели. В момента с така предложените изменения ще бъде засегната пряко държавата, заради така предложения законопроект, в който липсва финансова обосновка и калкулация на тежестта при прилагането му, включително и за държавния бюджет“, каза още председателят на ССИ. 

Цялата статия може да прочетете тук.