Skip links

Въпросник за установяване на фактите, изследващ състоянието на цифровото десетилетие от Министерството на електронното управление

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на национално представена организация на работодателите, Съюза за стопанска инициатива (ССИ) вярва, че дигиталната трансформация е изключителна възможност за българския бизнес и общество. ССИ, цели да подпомогне българското общество по пътя му към устойчива цифрова трансформация.

В тази връзка, получихме писмо от Министерството на икономиката и индустрията, с молба за съдействие в разпространението на годишен въпросник, чиято цел е да допълни количествените данни, събрани като част от DESI, като даде възможност на държавите членки да предоставят допълнителни съответни данни и информация. Той се основава на предишните въпросници, използвани за изготвянето на доклада DESI, и ги съчетава с цел намаляване на административната тежест. Тазгодишният въпросник беше доразвит и разширен, за да се приведе в съответствие със структурата и съдържанието на програмата за политиката за цифровото десетилетие до 2030 г. Той ще бъде основен източник на информация за първия доклад за състоянието на цифровото десетилетие, който се очаква да бъде публикуван преди представянето на националните пътни карти за цифровото десетилетие през октомври 2023 г.

Въпросите от тяхната компетентност са маркирани с жълт цвят. Молба при възможност да изпратите Вашите отговори в срок до 02.02.2023 г. на следния електронен адрес: j.pavlova@mi.government.bg .