Skip links

Възможностите за подобряване на инвестиционния климат и търговските взаимоотношения обсъдиха представители на ССИ с министъра на икономиката и индустрията

Представители на ССИ се срещнаха днес с министъра на икономиката и индустрията, Никола Стоянов, за да обсъдят възможностите за подобряване на инвестиционния климат и търговски взаимоотношения на България с потенциални партньори от други страни. В дискусията участва Дан Шомон, партньор на ССИ, зам.-председателят на ССИ Светлин Илиев и Владимир Данаилов, съветник към ССИ.
На срещата министър Стоянов представи основните приоритети на МИИ, свързани с подобряване на работата на служителите за външнотърговска дейност, подобряването на икономическите рейтинги на България по отношение на инвестиционния климат, подготовка на ново законодателство, свързано с по-добра защита на инвестициите и подобряването на имиджа на България, чрез целенасочени политики, пред международната инвеститорска общност. Дан Шомон сподели, че пред България има сериозни и конкретни възможности за привличане на американски партньори в сферата на възобновяемите източници и електрическите автомобили. ССИ подкрепя усилията на министерството и активно подпомага работата му в новосъздадените работни групи от експерти, стана ясно още по време на срещата.