Skip links

Българската икономика е нараснала с 4.5%, инфлацията с нов рекорд – 14.4%

Уважаеми дами и господа,

Представяме Ви анализ на база тримесечие на развитието на българската икономика, извадка от публикации на НСИ и Евростат.

Българската икономика е нараснала с 4.5% през първото тримесечие на годишна база, сочат експресните данни на НСИ. Това е по-ниско от средния резултат за  ЕС- 5.2% растеж спрямо първото тримесечие на 2021г.

Според данните най-добре в ЕС се представя Португалия с 11,9% растеж, следвана от Полша с 9.1% и Австрия с 8.7%. Страните с най-нисък растеж са Германия 3.7%,  Словакия 3%, Швеция 3%, показват данните на Евростат.

Спрямо последното тримесечие на 2021г е 1% в България. Според експресните оценки на НСИ показва през 2022г за първото тримесечие БВП в номинално изражение достига 30.4 млрд.лв.

Крайното потребление според статистиката е бил двигател на растежа през тримесечието. Регистрира ръст от 6.6% на годишна база, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 6.1% през първото тримесечие на 2022г. спрямо първото тримесечие на 2021г, по сезонно изгледани данни. Износът на стоки и услуги се увеличава,а вносът нараства с 13.6%.

Инфлацията продължава с рекордно покачване за последните 14 години. През април на годишна база достига 14,4% са обявили  НСИ.

Поскъпването по групи стоки за последната година, транспортът  – с 28.6%, следван от храните – с 21.3% са с най-голямо поскъпване.

Сред стоките за бита рекорд по поскъпване държи природния газ, с повишение за последната година със 138.3%, следван от горивата за МПС – с 44.9%, както и олиото и маслото – с 43.6%.

Данни от НСИ вижте ТУК.
Данни от Евростат вижте ТУК.