Skip links

БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗОВАВАТ ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС ДА ПРЕМАХНАТ БАРИЕРИТЕ В ЕДИННИЯ ПАЗАР

Бизнес организациите единодушно призовават Енрико Лета, който е натоварен да проучи основите на икономическата политика на блока, да посочи и приоритизира  в окончателния си доклад за единния пазар основните пречки пред трансграничната търговия.

След събитието, организирано миналата година, Business Europe, Digital Europe, Eurochambres, ERT и SMEunited подчертават отново значението на единния пазар за европейските компании и защо преодоляването на бариерите ще гарантира устойчивостта и растежа на ЕС.

Справянето с фрагментирането на единния пазар би създало значителни бизнес възможности за европейските МСП. Организациите призовават институциите по-специално да:

– Премахнат на бариерите пред свободното движение на стоки, услуги, капитали, хора и данни

– Дадат приоритет на влизането в сила и прилагането

– Приемат стабилна стратегия за намаляване на административната тежест

– Улеснят трудовата мобилност и подкрепят работодателите и работниците в цифровия и екологичния преход.