Skip links

Председателят на УС на ССИ Васка Бакларова гради важни бизнес контакти в Испания и Германия

Председателят на УС на ССИ Васка Бакларова бе част от бизнес-делегацията, придружаваща президента на Румен Радев при посещенията му в Испания и Германия. Екипът на ССИ предвижда да обработи и обобщи информацията от срещите и възможностите, така, че да могат да се ползват от членовете на Съюза в подкрепа на бизнесите им.

В Испанската конфедерация на работодателските организации бяха осъществевни контакти с испански фирми, които имат интерес за бъдещо партньорство между двата пазара. От испанска страна бяха представени фирми от различни браншове – жп асоциацията, фирми за отбрана, испанската автомобилна асоциация, франчайз асоциация, финтек асоциация, стартъп асоциация, компании в сектор туризъм.

В Берлин Васка Бакларова взе участие в Германо-българския икономически форум, който се състоя по време на визитата на президента Румен Радев в Германия. Той се проведе в Дома на германската индустрия в Берлин, организиран от Асоциацията на германските индустриално-търговски камари, Германо-българската индустриално-търговска камара и Източният комитет на германската икономика с подкрепата на Германо-българския форум.

Германия е третата държава по обем инвестиции в България, двустранният стокообмен е почти 10 млрд. евро и в страната ни оперират над 5000 германски компании. Това са отчетливи индикатори за значимостта на българо-германското икономическо сътрудничество и желанието на ССИ е да създаде здрави връзки между браншовите си организации и германските такива. Целта на посещението беше да се организират директни бизнес срещи за в бъдеще между фирми от съответен бранш, защото все още липсва масовата  информация сред германците за възможностите за икономически партньорства с България. 

Въпреки, че членове на ССИ са редица големи предприятия, основен фокус на Съюза е подкрепата в бизнеса именно на малките и средни фирми.

Бакларова обсъди възможностите за съвместна работа директно между браншовите организация на България и Германия, за да се гарантират потоците на доставки и реализацията на готовата продукцията.

Друга голяма възможност е чрез одобрените програмите на ЕС и ПВУ да се изберат български фирми представители на малкия и среден бизнес като подизпълнители. На база високата инфлация голяма част от проектите, които са одобрени не могат да бъдат реализирани на първоначалните цени и ще се търсят нови партньори. Бакларова обърна също така внимание, че с подходящ партньор от Германия бихме могли да направим общ проект, чиито инвестиции да бъдат предоставени от програмата Invest EU, която до 2027г. трябва да реализира 327 млрд. евро. Важни теми освен зелената сделка са проекти в IT сектора, стартъпи, иновации и медицински туризъм. В България пристигат 1.000.000 германски туристи и чрез термалните ни курорти тази броят им може да бъде сериозно увеличен. Възможностите за общи съвместни проекти по отношение Киберсигурността и дигитализацията бяха също акцент в проведените разговори. За да се осъществят големите икономически проекти между двете държави трябва да се работи тясно по въпроса на дигитализацията на фирмите в България и тяхната киберсигурност, за да се защитят производствата и търговията.